REKLAMA
blink.pl
WPISY
Wrzesień 2018
P W Ś C P S N
« Wrz    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

III Kaliska Sesja Starożytnicza pod nazwą „Barbaroi, barbarus, mleccha. Barbarzyńcy w świecie starożytnym”

III Kaliska Sesja Starożytnicza pod nazwą „Barbaroi, barbarus, mleccha… Barbarzyńcy
w świecie starożytnym”

W gmachu Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej dnia 11 czerwca 2014 roku w Kaliszu odbyła się konferencja starożytnicza, której głównym tematem były ludy barbarzyńskie w dobie antyku. Organizatorami i jednocześnie gospodarzami kaliskiej sesji było Stowarzyszenie Humanitas w Kaliszu, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej oraz Redakcja Czasopisma „Starożytności”. Honorowy patronat nad naukowym spotkaniem objął Wicekonsul Honorowy Republiki Irlandii, Pan Krzysztof Schramm. W muzealnej auli stawili się wszyscy prelegenci, a także przedstawiciele Stowarzyszenia, pracownicy muzeum, wysłannicy lokalnych mediów
i mieszkańcy Kalisza.

Z akademickim piętnastominutowym opóźnieniem rozpoczęto sesję krótkim słowem wstępnym, a następnie część główną spotkania, czyli wystąpienia wszystkich zgłoszonych prelegentów. Otwarcia dokonał Leszek Tomczak, członek Stowarzyszenia „Humanitas”i zastępca redaktora naczelnego pisma „Starożytności”.

Jako pierwszy wszedł na mównicę dr Tomasz Gralak z Uniwersytetu Wrocławskiego.Wspomagając się prezentacją multimedialną omówił zagadnienie swoistego renesansu kultury halsztackiej w dobie rzymskich wpływów. Wystąpienie dra T. Gralaka zdominowała archeologia i prezentacja własnych spostrzeżeń przy interpretacji odkryć z badań autostradowych.

Kolejnym prelegentem był Michał Baranowski z Uniwersytetu Szczecińskiego, którypodjął się omówienia kwestii barbarzyńskiego pochodzenia cesarza Maksymina Thraxa posiłkując się przy tym narracjami uchwytnymi u Herodiona i na łamach Historia Augusta.

Michał Norbert Faszcza, reprezentujący Uniwersytet Warszawski, pochylił się nad zagadnieniem problemów metodologicznych pojawiających się przy okazji badań nad Celtami i celtyckością. W wystąpieniu starał się odpowiedzieć na pytanie, kogo nazywać można Celtami oraz czy jest w ogóle uzasadnione stawianie tego etnonimu.

Następnym prelegentem był Jakub Karczyński z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który omówił kwestię kontaktów greckich z sycylijskimi mieszkańcami Sykulów w okresie IV w. p.n.e. Autora referatu interesowała strona militarna zagadnienia, a w szczególności traktaty zawierane między obiema stronami.

Jakub A. Pawłowski reprezentujący czasopismo „Starożytności” przedstawił zebranym gościom i prelegentom swoje wnioski na temat motywu konia uchwytnego u ludów gockich na takich płaszczyznach jak legenda, półlegenda i fakt. Zagadnienie omówione zostało na podstawie studiów źródłoznawczych oraz symboliki konia,funkcjonującej w germańskim kręgu kulturowym.

Po krótkiej przerwie przewidzianej w ogólnym przebiegu sesji, głos zabrała Katarzyna Sielicka z Uniwersytetu Wrocławskiego, której prezentacja i referat oscylował wokół  zagadnienia  wyobrażenia  germańskich  wojowników  w  rzeźbie  prowincji zachodnio rzymskich. K. Sielicka skupiła swoją uwagę na sferze militarnej, domniemanejnagości Germanów i swoistych zasadach ich ukazywania przez Rzymian. Z uwagi, iż prelegentka nie mogła zostać na przewidzianej dyskusji, komentarze pozostałych uczestników konferencji padły zaraz po wystąpieniu.

Kolejnym prelegentem był Łukasz Smorczewski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którego temat wystąpienia skupił się wokół osoby Flawiusza Stylichona i jego pozycji w strukturach władzy w schyłkowym okresie Cesarstwa Rzymskiego. Ł. Smorczewski podjął się analizy tytulatury Stylichona, który poprzez nietypowy styl władzy wpłynął na swoją pozycję w Rzymie.

Damian Waszak reprezentujący kaliski oddział PTH i czasopismo „Starożytności”podjął się omówienia zagadnienia balearskich procarzy występujących w służbie Kart Hadaszt. D. Waszak w swym wystąpieniu skupił uwagę na przyczynach najemnictwa i sprawie żołdu mieszkańców antycznych Balearów.

Z kolei Artur Zychowicz z Uniwersytetu Śląskiego w odczycie omówił sprawę barbarzyńskich ludów Półwyspu Bałkańskiego w kontekście wojen domowych w Imperium Rzymskim w latach 49-31 p.n.e. Ze szczególnym uwzględnieniem podkreślił znaczenie plemion trackich.

Sesję zamknął referat autorstwa Leszka Tomczaka z PTH oddział w Kaliszu i czasopisma „Starożytności”, w którym podjął się omówienia sprawy greckiej Massalii jako źródła kontaktów z mieszkańcami antycznej Galii. Na podstawie mapy fizycznej współczesnej Francji, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu dzisiejszej Marsylii,L. Tomczak zreferował zasięg wpływów greckiej kolonii i plemion galijskich, które wchodziły w jej obręb.

Po części oficjalnej przedstawienia tematów, przyszedł czas na przewidzianą dyskusję. Rozmowa odbyła się w koleżeńskiej i kulturalnej atmosferze. Każdy z referentów zabrał głos w dyskusji pochylając się nad referatami kolegów oraz nad swoimi. Odnotować należy fakt, iż szczególnie intensywna rozmowa rozegrała się w oparciu o wystąpienie K. Sielickiej, M.N. Faszcza, J.A. Pawłowskiego, a także A. Zychowicza, do którego dołączono do obrad z racji podobieństw tematycznych, wystąpienie M. Baranowskiego.Dyskusja zaowocowała cennymi uwagami interlokutorów, które być może wpłyną na zawartość merytoryczną niektórych referatów, bądź małą korektę w czasie publikowania ich w planowanym tomie pokonferencyjnym.

Oficjalnego zamknięcia trzeciej edycji Kaliskiej Sesji Starożytniczej dokonał L. Tomczak.

  10455202 10464172 DSC04150 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tekst: Ewa Kunecka

Zdjęcia: Piotr Kempiński, Ewa Kunecka

Nasze publikacje

Res Militaris t. 3.
PATRONAT
KRZYSZTOF KĘCIEK - Wojna syryjska
FORUM
Forum Historycy.org
FACEBOOK
TWITTER
Starożytności na twitterze